dilluns, 21 de novembre de 2016

Benvolgudes famílies;

Per la present, se’ls convoca a l’Assemblea General Ordinària de l’Associació de Mares i Pares de l’Escola Regina Carmeli d’Horta, que tindrà lloc a l’ aula d’ audiovisuals, el dimarts dia 22 de Novembre de 2016, a les 17,30h. en primera convocatòria i a les 18h. en segona convocatòria.

 


ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’Acta de l’última Assemblea General Ordinària.

2. Lectura de la Memòria Anual d’activitats del curs acadèmic 2015-16.

3. Memòria econòmica del curs 2015-16.

4. Presentació del pressupost pel curs acadèmic 2016-2017.

5. Presentació dels candidats a la Junta de l’A.M.P.A.

6. Nomenament de dos Censors per revisar els comptes del proper curs.

7. Precs i preguntes.

Aquest és el moment per saber el funcionament de la nostra Associació i la tasca realitzada durant tot l’any, tasca que a tots, com a mares i pares, ens interessa.

La Junta està a la vostra disposició per rebre totes aquelles idees que proposeu per millorar las tasca que desenvolupem vers els nostres fills a l’escola i aclarir tots aquells dubtes que tingueu.


L'AMPA

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada